PIAAB kvalitet

Vi erbjuder våra kunder en kvalitetssäkrad arbetsprocess

delimiter image

PIAAB har tagit fram ett eget kvalitetssystem, helt enkelt kallat PIAAB Kvalitet, för att säkerställa full spårbarhet och kontroll på arbete, material och dokument. Kvalitetssystemet är branschanpassat och är en för PIAAB skräddarsydd vidareutveckling av kvalitetssystemet FR2000 som är branschstandard.

Genom att följa stegen i PIAAB Kvalitet har vi full kontroll på alla steg i ett projekt

Genom att följa stegen i PIAAB Kvalitet har vi full kontroll på alla steg i ett projekt, från förfrågan till slutbesiktning. Vi kan enkelt plocka fram dokument för att reda ut eventuella frågor, och tack vare detta kan vi förebygga och undvika eventuella missförstånd.

Skulle trots detta ett missförstånd uppstå kan vi enkelt analysera vari felet ligger, och tillse att det ej upprepas. Allt detta är ett viktigt verktyg i vår strävan att alltid genomföra alla projekt med vår genomgående höga kvalitet, till kundens fulla belåtenhet.

PIAAB miljö

Vi arbetar miljömedvetet och värnar om miljön

delimiter image

Miljö är en väldigt viktigt fråga för PIAAB, och vi strävar alltid mot att vårt arbete skall ha minsta möjliga påverkan på miljön. För att kunna driva vårt arbete mot att vara så miljövänliga som möjligt har vi utarbetat vår egen miljöplan , PIAAB Miljö.

Det finns inte något byggnadsmaterial som är lika användbart, lågemitterande, materialeffektivt och miljövänligt som plåt. Materialet är 100 % återvinningsbart.

Genom att följa stegen i PIAAB Miljö ser vi till att vi uteslutande köper material av certifierade leverantörer. Miljöpåverkan kan minimeras mycket genom väl planerade inköp och transporter, därför samkörs PIAAB Miljö och PIAAB Kvalitet i planeringsstadiet av ett projekt för att minimera spill och onödiga transporter.

När projekten är igång följer vi nogsamt samhällets och kundens krav och förväntningar på återvinning och handhavande av eventuella miljöfarliga produkter. PIAAB har avtal med återvinningsföretag och vi utbildar löpande vår personal i hur man arbetar miljövänligt.

Arbetet med att vara miljövänliga ligger oss varmt om hjärtat och är ett ständigt pågående arbete, där vi hela tiden söker nya sätt att värna om miljön.