side-area-logo

Nybyggnation – Kaneltorget

  • Nybyggnation av bostäder Kaneltorget
Kort beskrivning
Nybyggnation av bostäder på Kaneltorget
Kund

PEAB

Uppdrag

Detta uppdrag är för PEAB och kommer att hålla oss sysselsatta t.o.m september 2018.

Nybyggnation av bostäder på Kaneltorget. Vi utför bandtäckning på tak, fönsterbleck med mera.
Kom tillbaka och se uppdateringar i form av både bild och text!