CERTIFIERINGAR & INTYG

PIAAB har alla nödvändiga certifieringar och intyg

På PIAAB har vi en mängd certifieringar och intyg.  Att våra anställda får rätt utbildningar och att vi tillsammans besitter en bred kompetens säkerställer att vi utför säkra arbeten, varje gång. Det är viktigt både för dig som kund, samt för vår egen personal.

Listan uppdateras löpande med nya certifieringar samt uppdaterade behörigheter.

Image module
FÖRETAGSAUKTORISATION BYGGNADSPLÅT – läs mer!
Image module
LICENS: TAKSÄKERHET – läs mer!
Image module
ROOFAC FALLSKYDDSUTBILDNING – läs mer!

Detta är en utbildning som samtliga anställda på PIAAB har genomfört.

Image module
TAKSÄKERHETSKOMMITÉNS SAKKUNNIGHETSBEVIS – läs mer!
Image module
TRIPPEL-V GULDBOLAG 2017 – läs mer!
Image module
Samtliga plåtslagare hos oss på PIAAB har ID06 samt certifikat i Heta Arbeten och Säkra Lyft.